Wednesday, February 22, 2017

Forskninga nedanfor er rykande varm. Den siste av dei vart gjeve ut for FEM dagar sidan. Dvs. denne. Og det er rå-interessant forskning. Det er ikkje noko kvalitativt nytt i høve til det som ofte har vorte antyda i forskninga, men no går forskarane rett til kjernen i problemstillinga og spør om det verkeleg er mikrobiomet som driv inflammasjon. Og svaret er (for sebrafisk - tilsvarer forsøksmus - sin del): Ja.

Bilderesultat for zebrafish
Det peikar mot at overvekst av visse bakteriar medfører eit endra miljø i fordøyingssystemet, som gjer at det blir suboptimalt for sunne, anti-inflammatoriske bakteriar å vekse. Så blir det ubalanse i systemet, og skadelege bakteriar kan ta rot. Kroppen arbeider kontinuerleg med å freise å lækje situasjonen, og dette skaper kontinuerleg inflammasjon. Alt dette er naturlegvis også veldig relevant for kva terapeutiske alternativ som kan finnast. Eg kan skrive noko om det, dersom nokon er interesserte.

Tuesday, February 21, 2017

Numerous human diseases, including inflammatory bowel disease, diabetes and autism spectrum disorders have been linked to abnormal gut microbial communities, or microbiomes, but an open question is whether these altered microbiomes are drivers of disease.

A new study at the University of Oregon, led by postdoctoral fellow Annah Rolig, took aim at that question with experiments in zebrafish to dissect whether changes in the abundance of certain gut bacteria can cause intestinal inflammation.

The researchers successfully tracked how gut bacterial abundances influenced inflammation. Fish with intestinal inflammation had a larger abundance of a subset of bacteria that appeared to be pro-inflammatory, which they confirmed by dosing the fish with one of these bacteria and finding that it increased the severity of disease symptoms.

They also found a subset of bacteria that was depleted in the inflamed intestines, but present in the mutant fish that remained disease-free. Dosing the fish with a strain of these depleted bacteria ameliorated the disease. Finally, they showed that they could cure the inflammation by transplanting gut neurons from healthy fish into the diseased fish.

These studies demonstrate that inflammatory intestinal pathologies, such as Hirschsprung-associated enterocolitis or inflammatory bowel disease, can be explained as an overgrowth of certain pro-inflammatory groups of bacteria or a loss of anti-inflammatory bacteria, said Judith Eisen, a professor of biology and an expert on gut neurons in zebrafish.
More than 1 million people in the U.S. suffer from IBD, a chronic, lifelong inflammatory disorder of the intestines that has no cure or means of prevention.

The findings, published online today in Cell Host & Microbe, explain a critical mechanism behind the changes in the gut during intestinal inflammation, an issue that had previously been unclear to scientists.

"We found that gut inflammation correlates with a change in the nutrients available to the bacteria," said Elizabeth Hughes, a graduate student in the Winter Lab and co-first author of the study.

A healthy human gut is teeming with microbes, with bacterial cells outnumbering other cells in the body by 10-to-1. For most of a person's life, these microbial communities, or microbiota, facilitate digestion, protect against infections, and orchestrate the development of a healthy immune system.

During episodes of intestinal inflammation -- which can occur during IBD and gastrointestinal infections and cancers -- the composition of these gut microbial communities is radically disturbed.

"Beneficial bacteria begin to dwindle in numbers as less beneficial, or even harmful, bacteria flourish," said Ms. Hughes. "This imbalance of microbiota is believed to exacerbate the inflammation."

A healthy gut is devoid of oxygen. The beneficial bacteria that live there are well-adapted to the low-oxygen environment and break down fiber through fermentation. Unlike these beneficial bacteria, potentially harmful E. coli grow better in high-oxygen environments.

"Inflammation changes the environment so that it is no longer perfect for the commensal anaerobes, but perfect for opportunistic E. coli, which basically wait for an 'accident' like inflammation to happen," Dr. Winter explained.


https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170208164651.htm
Image may contain: sky, cloud, mountain, outdoor and nature

Utsikt frå Brunkeberg, ein topp der, mot Roholtsfjell. Til sumaren blir det overnatting, bål, fiske, kanopadling etc. på Ljosvatn.

Godt å få seg sol. Avocado er helsekost også, godt også, med mykje feitt. Og kanel på.

Monday, February 20, 2017

It's simple. The more you get to do what you love,

the less it feels like a job,

and the more it feels like a healthy, rewarding, and balanced life.Sunday, February 19, 2017
Image may contain: 9 people

Kviteseid hornmusikk med band frå konservatoriet i Kristiansand inviterer til showkonsert i gymsalen på Kvitsund Gymnas. Det blir fullt orkester med både korpset, band og vokalistar!

 Med songar som Mustang Sally · Sir Duke · Pink Panther · Sweet Home Chicago · Proud Mary All About That Bass · You Can Leave Your Hat On · Just A Gigolo · og mykje meir!

 Inngang kr 150 (kontant) for vaksne, born/ungdomar gratisSaturday, February 18, 2017

Kva er foreldre si viktigaste oppgåve?

Fleire ting, tenker eg.

- Førebu borna på å klare seg sjølv, på ulikt vis. Økonomisk, sosialt, psykologisk, relasjonelt. Gje borna trua på seg sjølve, på eigne evner. Lære dei å leve nær kjernen av seg sjølv, sine lidenskapar. Vere ei trygg hamn for borna, særleg inntil dei er vaksne og tek eigne steg. Lære borna å ta sjansar, utvikle seg, prøve og feile, finne ut av indre konfliktar.

 

Også det å vere foreldre, er ein læringsprosess og utviklingsprosess, tenker eg. Born er ulike, ikkje sant. Sysken er ulike. Utviklingsprosessane deira er ulike. Familien må vere dynamisk nok til å romme alt dette, og det vil ikkje bli straumlinjeforma - skal heller ikkje vere det. Det er "in the nature of life" å vekse og gro i rytmar, i mønster, i sesongar, i fasar - og i dynamisk samspel med miljøet rundt. Ja, dette er vekstmetaforar, familien kan vere ein slik "hage", eit slikt sunt og rikt jordsmonn.

Desse tinga tenker eg på, og eg tenker på kor nært knytte dei er til helseprosjektet eg driv med for tida. Det handlar om å vere sin eigen forelder også. Oppsede seg sjølv, på ein del vis. Til heilskapleg liv og heilskapleg helse. Kan eg klare det? Hm. Eg må prøve.

No vil eg dele nokre ting som Finkelstein skriv om i boka. Han skriv enormt med interessante og vise ting. Eitt av punkta handlar om "anti-inflammatory life". Kroniske sjukdomar, hjarteproblem og mykje anna er knytt til kronisk inflammasjon i kroppen. Feber, betennelse, eit immunforsvar ute av lage. Korleis ordnar ein opp i desse tinga? Ingen enkle svar, for det handlar om heile livet. Og det kan vere vanskeleg å ordne opp i også. Finkelstein nemner nokre punkt knytt til den reine inflammasjonen.

- Anti-inflammatorisk diett. Det betyr: Masse planter og grønsaker. Frukt, fiskeolje, heilkorn (vel, alt dette med gluten er omdiskutert). Mindre kjøt, meieriprodukt, sukker, alkohol. Og ting ein måtte vere sensitiv for.

- Bruke kroppen, vere ute, trene.

- Drikke mykje vatn, sove mykje.

- Bli kvitt toxiner, kanskje ved å juice-faste for kortare periodar.


Men så er det også mange andre sider som ein må tenke på.

- Ikkje stresse. SUPERviktig.

- Ikkje ha pågåande konfliktar med andre menneske, om mogleg.

- Ikkje vere bitter.

- Tenke godt om seg sjølv, ikkje vere nevrotisk eller perfeksjonistisk.

- Passe på at ein har ein jobb ein trivast med.

- MEDITERE. Søke indre og ytre fred og harmoni. Også reint fysisk! (Tenk zen).

- Søke ting som gjev glede og lukke og kjensle av føremål og meining.

Hm. Så dette er interessant. Den vestlege splitten mellom kropp og sjel, oppløysast. Det å finne sann helse, går raskt frå kropp til haldningar til relasjonar til levemønster til fysiske omgjevnader til natur til kjensler etc. etc. Alt heng saman, liksom. Jo meir eg arbeider med desse tinga, jo meir får eg perspektiv på vestleg kultur. Kva som er godt. Kva som ikkje er så sunt.

Men ja. Eg ser desse tinga som ein djup spiritualitet. Det andelege er IKKJE avsondra frå helse, livsprosjekt etc. Tvert om. Desse tinga handlar i stor grad om nett det same.


Friday, February 17, 2017

Image may contain: tree, plant, outdoor and nature

Var ute og laga bål i dag, i lag med mi veninne gjennom...30 år, Maria, på veg mot Holteviki. Eg har gått så mange turar i Kviteseid, ein haug med stader, så eg har funne mange perler. Det var godt og varmt, så eg fekk sola meg. Veldig bra for helsa mi med sol og tranquility.Image may contain: sky, cloud, mountain, outdoor, nature and water

Utsikta nedover mot Bukkøy. Betongen på høgre sida. Og rett fram er det altså Åhomnuten.


Image may contain: 2 people, people smiling, eyeglasses, tree, outdoor and closeup

Vi tok eit bilete i sola.

Thursday, February 16, 2017

Bilderesultat for finkelstein slow medicine

Veldig god bok, så langt. Ikkje klare svar eller strategiar, men visdom, og spørsmål til refleksjon. Til dømes dette: Dersom helsa di var heilt topp, kva ville du så bruke livet ditt på?