Sunday, December 10, 2017

Driv og les Gundry. Særs spennande stoff. Dersom det han seier, stemmer nokonlunde, er det rimeleg revolusjonerande. Men eg må halde "my judgment", klok av erfaring, så å seie.

Saturday, December 9, 2017

Bilderesultat for plant paradox

Gundry er ein påståeleg, men sympatisk og informert mann. Gode credentials har han også, så det held. Gundry anbefaler ein slags paleo-diett, men med mindre protein og MASSE sunt feitt. Strategien er noko slikt som å gå lågkarbo og lågprotein, men ha masse grønsaker og fiber, og masse feitt. Han nyanserer den paleo-templaten eg kjenner, på ein del vis. I alle fall er det 10x betre med ein slik diett enn den salatdietten eg prøvde før, som skadde meg, og som sa "0% feitt!!!!!!" Elles er han veldig oppteken av "lectins", slik også andre paleo-folk peikar på. Gundry vil gå imot også agurk og squash i lækjingsperioden. Men han seier at ein kan trykk-koke kva som helst med lectins, så blir det ok å ete likevel. Jeje. Han kjem naturlegvis ikkje unna at bønner og linser er rimeleg sentrale i ein del "blue zones" der folk lever til dei blir over 100. Men det er godt preparerte, då. Gundry er for øvrig mentor for Tony Robbins. Men ja. Som alltid må ein bruke kritisk sans.

 

Mykje interessant her. Det er vel sånn som det ofte er med seriøse vitskapsfolk; 80% er truverdig, 20% er off target. Men ingen veit heilt kva som er off target. Men mykje food for thought her, altså!! Og han har rimeleg sterke påstandar om kva råda hans kan medføre av helsegevinst. Hm. Men han seier at det vil vere naudsynt med urteantibiotika for visse med autoimmune helsetilstandar.

 Thursday, December 7, 2017

Bilderesultat for phd diet apple

Så dette er Jaminets oversyn, som samsvarer svært mykje med paleo-templaten. No går eg for denne i ein periode, så får vi sjå. Dersom dette fungerer, skal eg bli anti-vegetarianer og anti-veganer. Ta det med eit smil. Sånn :P Men det er alvor under også, ass.
Ein annan grunn til å bli forvirra. I Paddison-campen er det ein del som talar om å gå fullstendig carb, nesten. McDougall-dietten er på denne linja. "Et berre potet og ris, og du vil bli lækt." Men eg tenkte då eg høyrde dette: "Eh. Skal eg gå på ein så ekstrem diett??? Kan det vere sunt?" Hm. Eg veit sanneleg ikkje - det kan hende at som "therapeutic intervention," så fungerer dette. Eller protein: Paddison seier: Lågt-protein! Paleo Mom og Kresser seier: "Høg protein! For lite protein er ikkje bra for thyroid health." Kresser seier jamvel: Et så mykje du føler at du vil. Ai. Men Paleo Mom seier: Få i deg nok protein, og et elles variert og sunt med grønsaker. Ja. Masse her som er vanskeleg. Dette kjem til å ta tid. :-S Igjen, treng ikkje råd, berre litt sympati. Gjerne del dykkar eigne erfaringar, men.

I alle fall. No skal eg dele noko ekstremt interessant for dei som likar musikk. Denne øvingsvideoen, som viser seg å ha ein god porsjon mystikk i seg. Og det er veldig interessant, korleis visse intervall talar til "kjensler", og gjev røyndomsforståingar, på ein måte.


Eg prøvde jo Lod-FODMAP og Salatdiett. Ingen god idé, verkeleg. Det ser eg no. Faktisk ein risikabel framgangsmåte, skjønar eg. Gode bakteriar er veldig viktige for å halde systemet i kontroll og balanse, spesielt når det ikkje er i balanse i utgangspunktet. Det skjønar eg no, med bitter erfaring. Kan godt hende at det ekstreme Paddison-programmet ville funka in the long run (eg veit ikkje), men det var risikabelt å gje seg i kast med det utan å fullføre det. Risikabelt i det heile, trur eg nok. Endringar bør vere gjennomtenkte og sakte, skjønar eg. Og dietten bør ikkje vere for ekstrem i nokon retning, liksom. Men mykje grønsaker, frukt og sunt kjøt/fisk er bra, i alle fall. Så no er det attende til Paleo AIP - med med adskillig meir innsikt om kroppen min og korleis den fungerer. Jaja. Eg treng ikkje råd, kanskje berre litt sympati :-P Har for øvrig no vore på Balderklinikken, og dei gav eit godt inntrykk. Og det er bra, skjønar eg, å vere i eit seriøst behandlingsopplegg.

One more word. Det er vanskeleg å vite ting, verkeleg. Paleo-dietten var den eg byrja med, og den verkar framleis fornuftig for meg. Så er det naturlegvis alt dette med gut infections av ulike slag, som eg tenker er ein root cause for meg. Men ja. Så var det Paddison-programmet, som er basert mykje på veganisme og McDougalls Starch solution. Paddison insisterer på at ein ikkje kan lækjast dersom ein et for mykje "acidic meat". Andre i veganer-campen seier liknande ting. "Du kjem til healing plateau, men blir ikkje ordentleg frisk". Det var difor eg prøvde den retninga, ikkje sant. HM! Men Paddison er ikkje utdanna, det er basert på hans eigen eksperimentering. Og han ser ikkje bra ut, diverre. Men kanskje han er frisk, ikkje veit eg.

Chris Kresser er ikkje mainstream utdanna, diverre. Men han lyttar svært mykje til vitskap, og er fornuftig. Han fann sin veg til lækjing via "Nourishing traditions", som høyrer til Weston Price-rørsla. Dette liknar Paleo-rørsla. Mykje grønsaker, inkl. legumes, men også mykje kjøt og fisk og smør. Innmat, bone broths, fermentert mat. Men han anbefaler Paleo "template". Så han er imot sukker og kornprodukt (eg seier ingenting), men er open for meieriprodukt, til dømes. Eit viktig poeng er imidlertid at han seier: "Du må eksperimentere sjølv - det er einaste måten." Hyman seier liknande. "Du er den beste doktoren i dette rommet, for du kjenner din eigen kropp best." Eg har veldig sansen for denne approachen.

Også interessant, dette med healing plateaus. Paleo Mom anerkjenner at dette finst - ho seier: "Hovudårsaka er som regel at ein ikkje et nok innmatskjøt." Det er interessant. Innmatskjøt - særleg lever, er visstnok ekstremt næringsrikt, på ulikt vis. Men mykje fisk kan også vere bra, seier ho. Paleo Mom på si side seier at vegetarianisme og veganisme IKKJE vil kunne snu sjukdomen. :-S Huhu. Hehe. Jaja. Eg finn min veg, kvar får finne sin, i dette virvaret.

Jaja, eg treng ikkje råd, og vil heller ikkje gje råd, berre refleksjonar.

Tuesday, December 5, 2017

Ja, det var ei ny erfaring. Eksamen, og eg kunne ikkje svare særleg godt på nokon av oppgåvene. Den eine kunne eg imidlertid ein del om. Eg skreiv det eg kunne, og leverte etter ein time. Så får vi sjå kva sensor seier. Det har gått for mykje i eitt i det siste, og helsa mi er ikkje god for tida. Men eg forstår kva som er gale. Det beste var imidlertid at eg ikkje var så stressa. Eg leverte utan å sjå over, og gjekk. Eg leverte jamvel fyrst av alle. Det er veldig framsteg for meg. Før har eksamen vore toppkarakter og skikkeleg stress. Men neste semester skal eg ha litt andre strategiar for lesinga.

Saturday, December 2, 2017

Takk for innspel frå dykk, Rikard, Anne-Hedvig, Anne-Margrethe, Maria. Det går diverre litt over stokk og stein for meg om dagen. Eg har to eksamenar coming up, og så skal eg til Oslo og ta nokre testar på ein klinikk. Så arbeid og sånt. Så ja! Litt over stokk og stein. Men takk for dykkar innspel!

Vil elles anbefale Paleo Cure. Det er ei veldig fin bok. Paleo-retninga byggjer på tanken om å finne den maten som er mest mogleg helsebyggjande. Den kan utformast på ulike måtar, det er sikkert. I alle fall. Paleo Mom har dei beste bøkene om vitskapen bak. Kressers Paleo Cure er betre på dette med terapeutisk tilpassing av modellen. Veldig fin og positiv bok. Eg likar også tonen her langt betre enn tonen i bøkene til Paleo Mom. Yup, berre eit tips.

Thursday, November 30, 2017

Okinawa-studien undersøker kva som gjer at japanarar har levd til dei er 100 år, for å seie det litt grovt. Kva har dei ete? Viktige prinsipp er: Et kun til 80% mett. Det avhenger av at ein et roleg og "mindfully", og kjenner etter, etter kvart som ein et.

Så er det mykje "natto", fermenterte soyabønner, av ein type som visstnok skal vere sunnare enn vanlege, vestlege. Veldig masse fargerike grønsaker, særleg gule og oransje. Søtpotet er det visst svært mykje av.

Berre 1750 kaloriar dagleg. Overalt i vestleg litteratur les ein: 2000 kaloriar dagleg. Eg har stussa på dette. Treng ein så mykje, om ein ikkje trener mykje? Hm. Ja, eg berre set det fram her.

Nesten ingen korn og meieriprodukt, i alle fall veldig lite. Ikkje noko særleg sukker.

Og litt kjøt og fisk, men ikkje mykje. Eigentleg veldig lite. Mest når det er fest, helger etc. Dei et gris, men då også innmat.

Kaloriane kjem elles meir frå protein og feitt enn frå karbs. Men altså enormt med søtpotet. SVÆRT mykje søtpotet.I det heile liknar dette mykje på paleo-dietten, bortsett frå at Okinawa-dietten opnar opp for "legumes"  (sikkert må dei vere godt førebudde, "soaked" etc.) OG at Okinawa-dietten vektlegg tydeleg dette med å ikkje overete.


Veldig interessant, dette her. Rart med det. Då eg byrja på diett-crazen min, så tykte eg veganisme og vegetarianisme var nesten forferdelege ting. "Tenk så grusomt". No tenker eg: "Mon om ikkje dette er det sunnaste, med små innslag av kjøt, meieriprodukt, evt. fullkorn?" Det er rart med det, altså.

Det går ganske imot min heim-kultur, ikkje sant. Dette tenker eg ein del på. At mykje av "heimkulturen min" har vore såpass problematisk justert. Alle i vesten har lært at - dvs. i alle fall dei som vaks opp i mi tid - at sukker og junk food ikkje er bra, men er faktisk "ok". At mjølk og brød bør vere grunnstamme i kosthaldet. At ein bør ete seg "god og mett". Ja. Heh. Ja.

JAJA. Eg arbeider med helsa, leitar og prøvar. Når helsa mi verkeleg er kome ovanpå (eg gjev ikkje opp), så kan eg seie meir tydeleg kva som fungerer, kanskje. Til no kan eg gjerne anbefale Kressers Paleo Cure. Den er fleksibel, positiv, imøtekomande, fornuftig, vitskapsbasert og har eit ynskje om å hjelpe. Ikkje sånn stressande og rigid og dømande, som nokre diettbøker er.


Ja, rart med dette også. Før tenkte eg: "Berre eg kjem meg ut av helseproblema - om eg kan - så kan eg ete 'normalt'". Nokre sa: "Du må gå på 'maintenance diet' resten av livet". Eg tenkte: SHIT. Men no skjønar eg at "maintenance diet" er for alle, på ein måte. Nokre ting er berre sunne, andre er usunne i større mengder over tid. Og ingen av oss er immune, liksom. Det er ein pågåande prosess, dette med helse. Eg har lært det no.

Ja. Eg ynskjer dykk alle god helse, og det ynskjer eg meg sjølv også. God og sunn mat, gode relasjonar, livshåp og livsmeining.
Det å bruke intuisjonen, og STOLE på den, har opna nokre ekstremt interessante dører for meg. Eg merkar at når eg set ord på intuisjonen, så...skjer det ting. Hjå kanskje yngre menneske, blir det med eitt motstand. Eg set ordet på ting som ingen snakkar om, men som eg merkar at "er der". Ein yngre person kan seie: "Nei, du tek heilt feil". Før ville eg sagt: "Ok, ja."

No: "Eg tolkar situasjonen slik og slik, fordi..." Så snuast ALT om på 5 sekund - den andre personen seier: "Ja, du har rett. Du skjønar at..." Og så opnast dører. Det krev at eg går fram med visdom og varsemd og omsorg, og at eg "backar off" dersom den andre ynskjer det.

Men, ja. Det viser seg å vere eit skikkeleg potensiale då, til vekst og mognad. Verkeleg veldig tankevekkande å merke seg - at når eg stolar på intuisjonen og uttrykker den, kan det kome umiddelbar motstand. "Don't go there!! Du tek heilt feil!!" Men eg har eigentleg heilt rett, ikkje sant, fordi eg stolar på min "gut feeling."

Elles, med vaksne, blir det ofte slik. Eg seier til dømes: "Eg lurar på kva du meinte då du sa det...du fekk det og det inntrykket i andletet, då." Den andre: "[STILLE]" Evt.: Den andre seier noko interessant. Eg kan seie: "Eg var berre nysgjerrig - du må dele det du sjølv ynskjer." Den andre: "Ja. Eg har lyst til å dele..." Og så opnast det ekstremt interessante rom. Og eg lærer også mykje om livet. Det er i det heile veldig mykje "levd liv" og visdom rett under nesa vår, har eg skjøna - om ein berre er merksam, og leitar, og bankar på dører.

I det heile, dette å kombinere tolkning av andlet og kropp, med tolkning av språk, ordval, metaforar, toneleie etc. Og så får ein intuisjonar. Og så halde FAST ved sin intuisjon. Det er slåande. Som ein ven sa: "Eg også gjer dette. Og menneske opplever at eg nesten driv med magi. Eg stolar på intuisjonen min, og kan seie nesten direkte kva ein ting dreier seg om."