Tuesday, October 17, 2017

Nick Cave hadde konsert i går i Spektrum. Alle gjev toppkarakter, stort sett. Meir enn dette: Dei seier at dei vart djupt gripne (understatement). Han laga albumet etter at sonen døydde. Temaet i songane er Gud, religion, sorg, relasjonar etc. Han vert kalla "vekkingspredikant", leiar av "messe", "profet" etc. Meldarane seier at dei er ekstremt positive og at dei vart rokka inn til "cellenivå". "Nærmest perfekt."

Er ikkje dette eit veldig interessant memento til debatten om VD om at kristendom i dagens Noreg er så kjip og intern? Måtte det vere slik? Kva skjer her, liksom?

Sunday, October 15, 2017Det er herleg å vere med vener og familie, chille, spele gitar, sjå på film, snakke om livet, ete god mat, tulle og fjase.

Friday, October 13, 2017

I dag har eg lest russisk historie. Svært spennande. Russland ligg mellom aust og vest, og er prega av det. Var jamvel under mongolsk herredøme i 250 år, i middelalderen. Russisk historie har vore svært brutal og undertrykkande, men også ganske mysteriøs og djup.

I kveld var eg på open dag på Zen-huset. Litt av ei oppleving. Det var vin til velkomst. Lett å helse på folk. Men aldersnivået var høgare her enn førre kveld. No var det sånn 40-70, og nokre på min alder. Men triveleg. Vi snakka saman. Ganske internasjonalt. Iran, Ungarn, USA, Litauen. Så byrja programmet.

Det var diktlesing med ein filosofiprofessor emeritus. Han har vore buddhist i mange år, men vart ortodoks. Han har sameina desse retningane. Han las dikt om dette. Det var mykje interessant å høyre på. Han tala om å "vere på augneblinkens bylgje, og ri denne bylgja gjennom livsens hav." Han tala om å hengi seg til Gud.

Etterpå spurte eg om kva dette kunne bety: Å hengi seg til Gud. Han viste til 1 Joh 4,19. Gud elska oss fyrst. Gud elskar oss. Vi må opne oss for Guds kjærleik. Opne hjarta. Korleis gjer eg det, spurte eg. "Det er eit godt spørsmål," sa han. Vi snakka om dette. Meditasjon. Erfaring av Guds nærvere i naturen. Og så "non-clinging". Dette er kjernen i buddhismen, ikkje sant. Men han meinte at det også var det Kristus gjorde - han heldt det ikkje for eit røva bytte å vere Gud lik, men gav avkall på det. Og han gav avkall på livet. Han sa også at ortodoksi for han dreide seg mest om rett tilbeding, rett spiritualitet, rett væren. Meir enn dogmer, på sett og vis. Sånne ting.

Eg veit ikkje kva eg "tenker" om dette. Eg tek det med meg.

Det var musikkinnslag. Det opna med ein slags didgeridoo-sak. Eit rør, med mange frekvensar. Underleg. Meditativt.

Nokre gitarinnslag, og song. Veldig fint.

Ei dame som song, klikka, klirra og purra. Det var den merkelegaste songen(?) eg nokonsinne har høyrt. Men ja. Underleg. Meditativt.

Ein mann som heldt dikt/stand-up, "Grønlandssutraen." Veldig bra. Eg lo høgt, mange gonger.


Det som slo meg her, var at folka som framførte, var inderlege og ærlege og opne og autentiske. Difor gjekk det "rett inn" då eg høyrde på, med ein gong. Eg vart gripen, eg lo, eg tenkte. Dette var menneske som var i kontakt med seg sjølve, merka eg.

Elles var det mange fargerike menneske der. Eg snakka om alternativ-medisin og grønsaker og økolandsbyar og kontakt med naturen og nissar og alvar. Dvs. eg lytta mest, det var vel også difor eg kom. Samle inntrykk.

Og kjempegod vegetarisk mat! Indisk gryte med kikerter, div. grønsaker, tomatsaus, ris. Lappar og lomper og syltetøy for dei som ville ha slikt.

Thursday, October 12, 2017

5 minute journal

Artig med 5 minute journal, som eg kom over.

Her er det ei side for dagen. Du skal skrive sjølv, nokre punkt om:

"Kva er eg takknemleg for?"

"Kva ville gjere denne dagen vidunderleg?"

"Eg er..." (positive og stadfestande ting om kven du er og kven du vil vere)Så på slutten av dagen:

"Kva ting som gjorde dagen kjempebra"

"Korleis kunne eg gjort denne dagen endå betre?"
Min ven Atle poengterte nyleg at yoga-kulturen i vesten har vorte veldig individualistisk. "I Me Mine". Personleg sjølvutvikling, sjølvrealisering etc. Ja. Det er sant. Så det er ei blindsone. Slik er det også med denne boka. Men - i rett samanheng, tykkjer eg dette er kjempebra.
Det er tankevekkande å vere i Oslo. Eg har levd med "great expanses" i tenking, liv, tru. Dei store spørsmåla, så å seie. Filosofi, teologi, spiritualitet, tradisjonar, økumenisk fellesskap etc. etc.

Oslo er litt som eit spel. Ein lukka landsby der alle spelar monopol! Ja, slik kan det opplevast. Fylg reglane, stå på, klatre til toppen.
Ta utdanning.

Jobb på sida, med ein studentjobb.

Få deg fast jobb, ten faste pengar.

Gå på cafe, konsert, kanskje kulturtilbod.

Kle deg slik moten seier.

Ta opp lån, kjøp bustad.

Finn sambuar, få familie, kanskje to born.

Flytt litt lenger ut, til ein forstad.

Kjøp mange ting.

Kjøp bil, optimalt ein tesla.

Puss opp bustaden med jamne mellomrom.

Reis på ferie til Syden.
Det er som eit spel, med visse reglar. Alle lever innanfor det same geografiske området, så å seie. Nokre utnyttar systemet godt og jobbar hardt. Dei ender opp på vestkanten. Andre er i dei lågare klassene, så å seie. Får ikkje til spelet, og ender ikkje opp som "model citizens" i fylgje kapitalismen, kommersialismen, politikarane og det norske folkelynnet. Det er veldig mykje godt med spelet og systemet, men det kan også vere krevjande og noko "stifling". Og det har ikkje alltid godt rom for det spirituelle, frie, fellesskapsbasert etc. Men Noreg er eit veldig godt land å bu i, så det er sagt.
Eg les om ortodokse fasteregulativ, for munkar. Eg trur at det er desse som i stor grad er ansvarlege for at grekarar har hatt så god helse. Dette, kombinert med mykje grønsaker, fisk, olivenolje, og noko meieriprodukt. Nok ein verdifull tradisjon som eg vil utforske nærare. Og som kan vere svært hjelpsam for meg, trur eg. Det er i praksis regulert og "time-tested" fastepraksis som i svært mykje tilsvarer ting som vert støtta av moderne forskning på kva som hjelper mot kronisk sjukdom.

traditional Greek squash fritters / kolokithokeftedes

Wednesday, October 11, 2017

Var på samling med munk i kveld. (Takk for det, til dei som arrangerte). Det var guida meditasjon, som var veldig fin. Halv time. Så var det dharma-andakt, og så svara munken på spørsmål.

Eg veit ikkje nett om eg treng dette. Eg har arbeidd mykje med meditasjon og å vere i kontakt med meg sjølv, og freistar å vere det til einkvar tid.

Forsamlinga var overraskande. Det var overvekt av menn på min alder, høgt utdanna. Så ein del damer rundt min alder. Tankevekkande at det var så mange menn. I kristne retreat-settings er det stor overvekt av kvinner. Også i yoga-settings etc. Trur det har å gjere med at buddhismen også er ein noko intellektuell tradisjon, kanskje. Eg veit ikkje.

Eg snakka med munken. Eg spurte om kva reint personleg det var som gjorde at han vart munk, som ung. Svar: Han levde ekstremt, på mange vis, og var svært oppteken av dei store spørsmåla. Som ungdom drakk han enormt, kvar dag. Og gjekk på psykedeliske stoff. Så han hadde ei slags innstilling av "visjon" av verda - ikkje så mykje "system" og "lære. Han gav seg sjølv ei gåve som 21-åring: Å slutte å drikke. Så var det spiritual quest i Austen.

Det er rart. Eg har tenkt at religion ofte fungerer som eit vern mot vanskelege sider av røyndomen, vanskelege utfordringar i livet som ein ikkje veit korleis ein skal takle. Slik har det vore for meg. Eg var i Oslo før. Eg hadde "kontroll". Eg hadde hybel, kristne vener, kristen kyrkjelyd. Men levde ikkje eit heilt liv. Kristendomen var eit slags system som gav meg tryggleik og kontroll, men som også heldt meg fast, gav meg ein del usunne vanar og haldningar, og ikkje nett opna meg for livet. Det kan skje no, når eg har eit friare tilhøve til tradisjonen. Eg må ta att ein heil haug med ting som har vorte neglisjert. Det vart min veg.

Var det dette som skjedde med munken? Buddhismen som hjelp for eit skakk-køyrd liv - men at han likevel vart leidd inn i eit "ikkje-nett-så-heilt-liv" på sikt? Det veit eg ikkje. Men - om så var tilfelle, ville det vore gale? Ville det kanskje ikkje vore bra? Munken sa at i buddhismen fann han konkrete råd og rettleiingar for å kome vidare i livet. Det kjenner eg att, andre har også sagt det til meg. Det finst ikkje i Bibelen så mykje, men finst jo ein del i seinare monastiske og spirituelle tradisjonar. Hm. Eg sa til munken at eg var glad for at han ivaretok ein verdifull tradisjon og kunne vere guide for folk.

Ja. Så. Nei. Det var ei fin oppleving. Men...eg veit ikkje. Eg tenker at eg for tida må kunne "inhabit" fleire tradisjonar på ein gong. Eg kan ikkje nett sjå kva anna eg skal gjere. I alle fall måtte eg kunne halde ganske "loosely" til ein tradisjon. Om eg skal det.

Og eg innser at eg faktisk har kome ganske langt i spørsmål om visdom, livsinnsikt, erfaring, andelege tradisjonar. Det er godt å kjenne. Eg merkar at eg ikkje er like naiv og rigid som før, og samstundes kan vere open, og freiste å vurdere kva eg skal tenke om ting og tang.

Je. Eg er ikkje ute etter råd om kva eg skal gjere, tenke, tru etc. Eg finn min eigen veg. Men om nokon vil dele sine eigne tankar og refleksjonar, så er de velkomne.

Tuesday, October 10, 2017

Det er fint å vere i Oslo. Gjer meg mange tankar, og får mange erfaringar. Oslo er det same som før, men ein heilt ny by for meg. Og eg er eit ganske anna menneske no, enn før.

Det er verkeleg rart å tenke på. Når det sakte, men sikkert går framover med meg - og eg ser korleis kroppen min, psyken min, kjenslene mine etc. fungerer, så fungerer det også retroaktivt, på ein måte. Eg ser kor f***ed up eg har vore, på mange vis. Og framleis er, til dels. Og eg ser kva eg kunne ha vore, men ikkje er. Kan skuta i det heile bli snudd?

"There must be some mistake
I didn't mean to let them
take away my soul
Am I too old
Is it too late?"

Men eg skal prøve. Endringar tek tid, går sakte. Halve jobben er å vere merksam. Snakk med meg om eit år. Så skal vi sjå.

Sunday, October 8, 2017


2 brothers on the 4th floor. Vi kosar oss med Raki-drink på Grønland.


Bursdagsfeiring #1, herleg taco.
Godt med festlege vener :) Konjakken var god, ein liten sip.

De får snu skjermen :P Vi er på veg til Oslo. Til feiring #2. God stemning.


God stemning på kinesisk restaurant. Kinesisk te for meg :)
I dag har vi vore på gresk-ortodoks gudsteneste, innom på adventistkyrkja for å gå på do (takk), og så på katolsk messe, og så ein tur ned til byen for andre ting. Mange opplevingar, excellent.